payrollbeveiliging.nl

Payroll beveiliging

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor en in de beveiligingsbranche in Nederland.

Bent u misschien op zoek naar informatie over payroll of zoekt u een payrollbedrijf, die in de beveiliging thuis is, voor uw beveiligingsbedrijf? Stopt u dan met verder zoeken! Payroll beveiliging is namelijk de website die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk hieronder beknopte informatie en uitleg over de dienstverlening payroll in de beveiligingsbranche in Nederland. Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor de beveiliging in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw beveiligingsbedrijf, CAO, medewerkers en de bijbehorende payrolltarieven in de beveiligingsbranche in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor de beveiliging aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll neemt een payrollbedrijf een belangrijk deel van uw salarisadministratie en personeelszaken van u over. U selecteert als werkgever bij payroll o.a. nog wel steeds zelf uw beveiligingsmedewerkers, maar het payrollbedrijf neemt hen vervolgens formeel juridisch in dienst (op de loonlijst = payroll vertaalt uit het Engels) en sluit met uw medewerkers een arbeidscontract af. Naast alle administratieve handelingen is het payrollbedrijf bij payroll ook juridisch verantwoordelijk voor alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s omtrent uw personeel. Het payrollbedrijf moet daardoor bij payroll voor alle contacten met allerlei instanties, die zich in Nederland met de arbeidsmarkt bezighouden, zoals de Belastingdienst, UWV, arbodienst, pensioenfondsen, brancheverenigingen en verzekeringsmaatschappijen zorgen. Dankzij een payrollconstructie kunt u dus als ondernemer en/of werkgever in de beveiligingsbranche uw tijd aan andere belangrijke zaken besteden. Ook bespaart u zichzelf tenslotte met payroll een hoop geld en loopt u minder werkgeversrisico’s.

Waarom payroll in de beveiliging?

De beveiligingsbranche wordt steeds complexer en daarnaast vraagt de markt een steeds bredere inzet van beveiligingsmedewerkers. De eisen en regels worden hierdoor ook steeds zwaarder en vragen om extra training en opleiding van u en uw mensen. En dat kost veel tijd en aandacht. Daarom is het misschien eens verstandig om uw personeels- en salarisadministratie aan een payrollbedrijf uit te besteden. Tegen een zeer laag payrolltarief verwerken zij bij payroll namelijk uw personeelsadministratie, nemen uw werkgeversrisico´s, v.w.b. ziekte en ontslag, geheel van u over en verzorgen voor u de loonbetalingen, met bijbehorende loonstroken en jaaropgaven. Hierdoor krijgen u en uw beveiligingsmedewerkers meer tijd om zich weer op beveiligen, i.p.v. regeltjes, formulieren of risico’s, te richten. Kortom, payroll biedt u het overzicht, die bij de dynamiek van de hedendaagse beveiligingsbranche past!

Vraag een payrollofferte voor de beveiliging aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in de beveiliging interessant?

Payroll is voor elke werkgever en/of ondernemer met personeel in de beveiligingssector in Nederland al snel interessant. Zeker wanneer u uw eigen beveiligers en/of werknemers zelf werft & selecteert en niet in loondienst wilt aannemen. Bij payroll neemt een payrollbedrijf namelijk het werkgeverschap – met alle zorgen, werkgeversrisico’s en papierwerk van u over – terwijl uw beveiligers/medewerkers gewoon voor u werkzaam zijn/blijven. U betaalt bij payroll het payrollbedrijf een overeengekomen vergoeding, die voor u altijd voordeliger uitpakt dan het inlenen van medewerkers voor uw beveiligingsbedrijf via een uitzendbureau. De payroll vergoeding is doorgaans ook voordeliger dan de personeelskosten, die u zelf ook heeft wanneer u uw beveiligers/werknemers zelf in loondienst aanneemt/heeft in Nederland.

Wat kost payroll in de beveiliging?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw beveiliger u eigenlijk exact per uur?

De kosten van payroll zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf beveiligers en/of werknemers in Nederland in dienst heeft, maakt uw beveiligingsbedrijf deze kosten ook. Hierbij moet u echter met verschillende partijen rekening houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een loonadministratiekantoor uit en heeft daarnaast een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten echter allemaal apart en u krijgt er door iedere dienst en/of product weer extra administratief werk bij.

Bij payroll beveiliging besteedt u echter alles aan 1 partij uit. Hierdoor kunt u met payroll op uw personeelskosten besparen en heeft u alles continu 24/7 inzichtelijk. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in de beveiligingsbranche om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Over payroll beveiliging

Wij van Payroll beveiliging kunnen elke beveiligingsondernemer en/of -werkgever in de beveiligingsbranche een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw beveiligingsbedrijf en beveiligers en/of werknemers in de beveiligingsbranche in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor de beveiliging aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de beveiligingsbranche in Nederland

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast payroll beveiliging ook hun payrolldiensten o.a. in de beveiligingsbranche in Nederland aan. Sommige zijn zelfs gespecialiseerd en totaal gecertificeerd voor payroll in de beveiligingsbranche in Nederland.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in de beveiliging

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de beveiligingsbranche in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll in de beveiliging

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll beveiliging uw personeels- en salarisadministratie van uw beveiligingsbedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw beveiligers en/of werknemers zelf in dienst zou hebben. U bespaart als voordeel namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll in de beveiliging veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau voor de beveiligingsbranche samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Geen werkgeversrisico's met payroll in de beveiliging

Uw huidige en/of nieuw geworven beveiligers of werknemers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw beveiligers/werknemers. U heeft bij payroll namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Minder administratie met payroll

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw beveiligingsbedrijf.

Geen kosten bij ziekteverzuim met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw beveiligers/medewerkers bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

U blijft de baas binnen uw beveiligingsbedrijf bij payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw beveiligingsbedrijf. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw beveiligingsbedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers/beveiligers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw personeel ook te maken heeft, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en diverse collectieve verzekeringen voor uw beveiligers/medewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw personeel wordt door payroll beveiliging bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw beveiligers/medewerkers in de beveiliging in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de beveiligingsbranche in Nederland bij ons aan!